Paslaugos

Centre teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos:

 • Šeimos medicinos
  • šeimos gydytojo;
  • vaikų ligų gydytojo;
  • vidaus ligų gydytojo;
  • gydytojo akušerio ginekologo;
  • gydytojo chirurgo;
  • gydytojo psichiatro;
  • gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro;
  • gydytojo odontologo;
  • psichologo.
 • Slaugos:
  • bendrosios praktikos;
  • bendruomenės;
  • slaugos paslaugos namuose: kineziterapeuto, bendros praktikos slaugytojo, slaugytojo padėjėjo;
  • akušerio praktikos;
  • pirminės psichikos sveikatos priežiūros;
  • odontologinės ir burnos priežiūros;
  • diabetinės pėdos:
  - Gydomasis pedikiūras. Tai diabetinės pėdos prevencinė paslauga, susidedanti iš pėdų, sveikų ir pažeistų nagų priežiūros.
  - Diabetinės pėdos priežiūra. Tai kojų opų priežiūra.
  - Pirminė konsultacinė pagalba. Teikiama pirmą kartą gyvenime diagnozavus cukrinį diabetą.
  - Tęstinė konsultacinė pagalba. Teikiama keičiant cukrinio diabeto gydymą, konsultuojama mitybos klausimais, kai nepasiekiama glikemijos  kontrolė bei atsiradus komplikacijoms.
Norėdami gauti nemokamą slaugytojos diabetologės paslaugą, turėkite šeimos gydytojo siuntimą. Registruokitės įstaigos registratūroje. 

Šiuo metu centre vykdomos prevencinės programos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo Fondo lėšų

Prisirašiusius pacientus prie Centro prašome kreiptis į savo šeimos gydytoją pasitikrinti sveikatą ir atlikti reikalingus tyrimus.

Centro veiklos tikslas - teikti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.


Būtinoji pagalba

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos – tai paslaugos, teikiamos nemokamai visiems gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ar ne. Būtinoji pagalba taip pat teikiama ir užsienio šalių piliečiams. Tam, kad Europos Sąjungos šalių apdraustieji galėtų pasinaudoti šia paslauga, jie turi pateikti įstaigai asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Europos Sąjungos draudimo kortelę.

Kitų užsienio šalių piliečiai, neturintys Europos sveikatos kortelės, už suteiktą būtinąją pagalbą turėtų susimokėti pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas kainas.

Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik patikrinus, ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos paslaugos

Vadovaujantis VšĮ Radviliškio r. PSPC sutartimis su Šiaulių teritorine ligonių kasa yra teikiamos nemokamos, PSDF lėšomis kompensuojamos paslaugos:

 • pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Teikiamos visiems pacientams, prisirašiusiems prie PSPC, teisės aktų nustatyta tvarka apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.

Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos

Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos – tai tokios paslaugos, už kurias jų gavėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys) privalo sumokėti. Mokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

 1. Valstybės ir savivaldybių biudžetų.
 2. PSDF biudžeto.
 3. Valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organozacijų sveikatos fondų bei lėšų, skiriamų sveikatos programoms finansuoti.

Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos įstaigoje, moka:

 1. Patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.
 2. Savanoriškos sveikatos draudimo įstaigos.

Mokamų asmens sveikatos paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30d. įsakymas Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.
 2. Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas 1996m. gegužės 21d. Nr.1-1343.
 3. Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymas 1994m. liepos 19 d. Nr.1-552.
 4. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000m. gegužės 31d. įsakymas nr.301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.

Apdraustieji, kurie dėl sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus būtinąją pagalbą) kreipiasi į įstaigą, būdami prisirašę kitoje gydymo įstaigoje, moka už paslaugą patys arba už juos apmoka fiziniai ar juridiniai asmenys.

VšĮ Radviliškio r. PSPC mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos šiais atvejais:

 • neapdraustiems privalomuoju socialiniu draudimu pacientams;
 • papildomos paslaugos, kurių pageidauja pacientas;
 • paslaugos, nurodytos SAM įsakymuose kaip mokamos;
 • skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių;
 • laboratoriniai tyrimai, kurie neįeina į šeimos gydytojo normą, ir šeimos gydytojai skiria pacientui pageidaujant;
 • už plombines ir kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau nei jiems sukaks 21 m., bei socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus pažymą;
 • sutarčių dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagrindu.
Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

SAM 2000-05-31 įsakymu Nr.301 reglamentuoti profilaktiniai sveikatos tikrinimai.

 1. Profilaktiniai tikrinimai apmokami iš PSDF biudžeto lėšų, teikiami prisirašiusiems mūsų gydymo įstaigoje:
  1. Vaikų ir paauglių.
  2. Stojančių į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių.
  3. Sportuojančių asmenų (išskyrus profesionalus).
  4. Neinfekcinių ligų profilaktika ir kontrolė.
  5. Išansktiniai priešpradedant darbą arba dirbant profilaktiniai sveikatos tikrinimai:
   1. geležinkelio darbuotojų;
   2. vairuotojų;
   3. asmenų, norinčių pradėti dirbti profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus);
   4. darbų ir veiklos sričių, kuriose privaloma profilaktiškai tikrinti sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų.
  6. Kiti profilaktiniai tikrinimai:
   1. gydytojų;
   2. asmenų, norinčių būti advokatais;
   3. asmenų, atvykusių tikrintis savo noru, profilaktiniai sveikatos tikrinimai.
 2. Profilaktiniai tikrinimai, kurie teikiami apdraustiesiems, už kuriuos moka patys ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys:
  1. Vairuotojai mėgėjai ir profesionalai.
  2. Norintys įsigyti civilinį ginklą.
  3. Vykstantys į užsienį.
  4. Periodiniai (darbo metu ar kai veikla tęsiama) profilaktiniai sveikatos tikrinimai:
   1. geležinkelio darbuotojų;
   2. vairuotojų;
   3. asmenys, dirbantys sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus;
   4. darbų ir veiklos sričių, kuriose dirbant privaloma periodiškai tikrinti sveikatą dėl užkrečiamų ligų.
 3. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai asmenims, kurie nustatyta tvarka yra pasirinkę kitą gydymo įstaigą ar nėra apdrausti -yra mokami – moka patys arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.
  1. Nėščiųjų ir moterų iki vaikui sukaks vieneri metai sveikatos tikrinimas.
  2. Vaikų ir paauglių.
  3. Stojančių į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių.
  4. Sportuojančių asmenų (išskyrus profesionalus).
  5. Neinfekcinių ligų profilaktika ir kontrolė.
  6. Išansktiniai prieš pradedant darbą arba dirbant profilaktiniai sveikatos tikrinimai:
   1. geležinkelio darbuotojų;
   2. vairuotojų;
   3. darbų ir veiklos sričių, kuriose įsidarbinant ar dirbant privaloma profilaktiškai tikrinti sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų.
  7. Kiti profilaktiniai sveikatos tikrinimai:
   1. gydytojų;
   2. asmenų, norinčių būti advokatais;
   3. asmenų, atvykusių tikrintis savo noru, profilaktiniai sveikatos tikrinimai.

Asmuo, atvykdamas tikrintis sveikatą, turi turėti F047/a arba F048/a, kurią išduoda darbdavys. Formoje turi būti nurodomas darbovietės pavadinimas, pareigos (specialybė), kenksmingi faktoriai, atsakingo asmens parašas, įstaigos antspaudas.

Paslaugos kaina priklauso nuo sveikatos tikrinimo apimties.Susisiekite
Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-03-29 13:25