Mokamos paslaugos

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d.  sprendimu Nr. T-132 „Dėl mokamų paslaugų kainų patvirtinimo viešojoje įstaigoje Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centre“ patvirtintos mokamų paslaugų kainos.

Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) TYRIMŲ APMOKĖJIMO TVARKA

Įstaigoje teikiamos šios mokamos paslaugos, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir/ar įstaigos direktoriaus įsakymai:

 • LR SAM 1999-07-30 d. įsakymas Nr. 357 ,,Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.
 • LR Sveikatos draudimo įstatymas 1996-05-21 d. Nr. I-1343.
 • LR Sveikatos sistemos įstatymas 1994-07-19 d. Nr. I-552.
 • LR SAM 2000-05-31 d. įsakymas Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.
 1. Moka asmenys, neapdrausti ir neapsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu.
 2. Pacientai (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose,  profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose , kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, plombines ir kitas odontologines medžiagas bei vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių sunaudotą kiekį, galiojančias kainas, su kuriomis pacientas turi galimybę susipažinti. SAM 2014-07-11 d. įsakymo Nr. V-794 3 priedas ,,Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“.
 3. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai ir sveikatos pažymų išdavimas asmenims, vykstantiems į užsienį, norintiems įsigyti civilinį ginklą, vairuotojams mėgėjams ir profesionalams, aviatoriams mėgėjams, garvežio mašinistams ir darbuotojams, kurių darbas susijęs su geležinkeliu, jūrininkų ir vidaus vandenų transporto laivavedžiams, norintys pradėti dirbti ar dirbantys kenksmingus, sveikatai pavojingus darbus, darbų ir veiklos sričių, kuriose įsidarbinant ir dirbant privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamų ligų ir t.t. Už šiuos profilaktinius sveikatos tikrinimus moka pats asmuo ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, darbdavys. Pridedamas SAM 2000-05-31 d. įsakymas Nr. 301 ,,Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir apmokėjimo tvarka“.
 4. Paslaugos, SAM įsakymuose nurodytos kaip mokamos.
 5. Papildomos paslaugos, kurių pageidauja pacientas.
 6. Skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių.
 7. Laboratoriniai tyrimai, kurie neįeina į šeimos gydytojo normą ir šeimos gydytojas skiria pacientui pageidaujant. 
Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-21 10:42