Informacija apie darbo užmokestį


2023 m.

Pareigybė

2023 metai

Pareigybių skaičius (etatai)

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Administracija

4,00

4,00

3637,50

3971,76

Gydytojai

22,50

22,40

3981,55

4115,75

Slaugytojos

41,50

40,50

1488,65

1650,93

Kiti specialistai teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas

2,00

2,00

1421,86

1310,72

Kiti specialistai

10,50

10,75

1285,47

1410,30

Kitas personalas

9,20

9,50

881,94

895,11
2022 m.

Pareigybė

2022

Pareigybių skaičius (etatai)

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Administracija 4,00 4,00 4,00 4,00 2988,13 3707,37 3389,31 4165,95
Gydytojai 21,35 20,80 21,90 22,75 3386,46 3695,30 3863,67 4190,95
Slaugytojos 46,72 48,30 45,60 41,30 1020,35 1163,06 1402,02 1911,35
Kiti specialistai teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas 2,00 2,00 2,00 2,00 987,07 1189,80 1462,87 1800,56
Kiti specialistai 8,25 8,25 9,90 10,25 1180,26 1383,68 1210,38 1678,87
Kitas personalas 8,50 8,80 8,50 9,20 739,65 763,14 833,79 1221,80
2021 m.

Pareigybė

2021

Pareigybių skaičius (etatai)

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Administracija 4,00 4,00 4,00 4,00 2502,10 2782,45 2809,94 2804,58
Gydytojai 21,98 22,23 21,15 21,59 2838,50 3335,45 3572,20 3324,20
Slaugytojos 46,00 44,75 42,75 43,63 1047,29 1136,71 1217,58 1193,82
Kiti specialistai 7,25 7,25 7,67 7,79 1289,76 1354,90 1297,17 1255,41
Kitas personalas 10,75 10,75 10,08 10,27 708,13 690,35 697,03 680,36
2020 m.

Pareigybė

2020

Pareigybių skaičius (etatai)

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

metinis

I ketv.

II ketv.

III ketv.

metinis

Administracija 4,00 4,00 4,00 4,00 2112,21 2390,73 2578,02 2516,88
Gydytojai 24,15 23,65 23,65 23,50 2348,69 2493,13 2540,67 2642,82
Slaugytojos 48,50 47,00 45,50 46,06 937,39 1088,80 1070,84 1083,86
Kiti specialistai 7,00 6,25 8,92 7,36 1111,19 1421,10 1117,65 1290,74
Kitas personalas 11,25 11,75 10,42 10,96 695,16 719,16 703,26 742,2
2019 m.

Pareigybė

2019

Pareigybių skaičius (etatai)

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

metinis

I ketv.

II ketv.

III ketv.

metinis

Administracija 4,00 4,00 4,00 4,00 1399,23 1523,04 1648,76 1743,18
Gydytojai 24,00 23,70 23,45 23,73 2014,94 2273,28 2142,33 2289,53
Slaugytojos 51,00 49,20 48,20 49,35 872,69 881,61 867,95 904,94
Kiti specialistai 7,50 6,50 6,50 6,75 1136,91 1046,41 1043,18 1205,99
Kitas personalas 11,75 11,10 11,75 11,59 582,58 605,11 566,02 621,78
2018 m.
Pareigybė2018
Pareigybių skaičius (etatai)Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių)
I ketv.II ketv.III ketv.metinisI ketv.II ketv.III ketv.metinis
Administracija 4,00 3,00 3,00 3,25 1049,10 964,47 1014,83 1033,98
Gydytojai 26,00 25,20 25,35 25,10 1155,06 1555,93 1543,01 1478,20
Slaugytojos 56,68 52,35 52,15 53,57 495,86 606,92 606,26 595,85
Kiti specialistai 8,50 7,50 6,50 7,25 696,60 667,25 837,23 763,10
Kitas personalas 12,42 9,75 9,25 10,75 412,75 417,44 417,30 426,80
2017 m.
Pareigybė2017
Pareigybių skaičius (etatai)Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių)
I ketv.II ketv.III ketv.metinisI ketv.II ketv.III ketv.metinis
Administracija 5,00 5,00 4,00 4,5 1284,96 1222,74 1284,90 1265,08
Gydytojai 27,50 26,00 25,75 26,40 1187,58 1175,29 1190,24 1182,73
Slaugytojos 72,25 73,75 69,00 67,75 503,76 504,71 504,63 496,43
Kiti specialistai 9,75 9,75 9,75 9,30 754,15 780,25 773,34 788,04
Kitas personalas 12,25 12,25 11,75 9,40 386,88 423,02 413,10 440,59
2016 m.
Pareigybė2016
Pareigybių skaičius (etatai)Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių)
I ketv.II ketv.III ketv.metinisI ketv.II ketv.III ketv.metinis
Administracija 5,00 5,00 5,00 5,00 1271,91 1226,10 1230,30 1261,39
Gydytojai 27,50 28,25 28,25 28,00 1144,69 1186,13 1152,19 1124,44
Slaugytojos 76,00 76,00 75,00 75,00 500,00 503,35 500,05 490,99
Kiti specialistai 9,25 9,25 9,25 9,00 782,24 737,70 724,61 718,23
Kitas personalas 14,50 14,50 14,75 14,75 406,47 421,44 474,05 427,13
2015 m.
Pareigybė2015
Pareigybių skaičius (etatai)Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių)
I ketv.II ketv.III ketv.metinisI ketv.II ketv.III ketv.metinis
Administracija 5,00 5,00 5,00 5,00 1259,08 1330,57 1290,24 1282,52
Gydytojai 29,25 28,25 28,25 28,25 1080,12 1158,87 1111,16 1091,50
Slaugytojos 73,25 74,25 75,25 75,00 458,82 485,95 464,53 462,34
Kiti specialistai 8,50 8,50 8,50 8,25 721,37 747,63 734,55 730,47
Kitas personalas 14,75 18,50 24,50 18,50 351,73 382,31 401,09 377,73
2014 m.
Pareigybė2014
Pareigybių skaičius (etatai)Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių)
I ketv.II ketv.III ketv.metinisI ketv.II ketv.III ketv.metinis
Administracija 5,00 5,00 5,00 5,00 4350,07 4130,97 4282,55 4215,04
Gydytojai 28,25 26,50 25,25 27,25 4178,57 4362,10 4034,04 4059,77
Slaugytojos 71,25 72,00 72,00 72,25 1623,70 1735,74 1541,07 1612,73
Kiti specialistai 7,50 7,50 7,50 7,75 2832,50 2956,64 2283,25 2647,26
Kitas personalas 13,75 15,50 20,50 15,75 1360,88 1340,56 1107,37 1228,77
2013 m.
Pareigybė2013
Pareigybių skaičius (etatai)Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių)
I ketv.II ketv.III ketv.metinisI ketv.II ketv.III ketv.metinis
Administracija 5,00 5,00 5,00 5,00 4258,83 4259,00 4013,57 4135,89
Gydytojai 31,00 29,75 28,25 29,25 3599,07 3841,60 3616,07 3707,25
Slaugytojos 73,00 73,00 71,50 71,00 1538,34 1636,00 1530,92 1598,44
Kiti specialistai 5,50 5,50 6,50 6,25 2952,63 2909,75 2886,10 2863,88
Kitas personalas 13,25 14,25 20,25 15,25 1362,27 1212,95 1323,79 1264,79
2012 m.
Pareigybė2012
Pareigybių skaičius (etatai)Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių)
I ketv.II ketv.III ketv.metinisI ketv.II ketv.III ketv.metinis
Administracija 5,00 5,00 5,00 5,00 3835,22 4123,80 4113,89 4111,60
Gydytojai 32,00 32,00 32,00 32,00 3369,39 3769,59 3545,74 3666,88
Slaugytojos 78,75 77,50 76,25 77,00 1547,01 1688,63 1640,05 1622,85
Kiti specialistai 5,50 5,50 5,50 5,50 3270,58 2830,64 2890,92 2969,82
Kitas personalas 13,25 14,25 19,25 15,00 1094,13 1127,30 1163,97 1167,70
2011 m.
Pareigybė2011
Pareigybių skaičius (etatai)Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių)
I ketv.II ketv.III ketv.metinisI ketv.II ketv.III ketv.metinis
Administracija 5,00 5,00 5,00 5,00 4673,18 4794,31 4766,21 4722,37
Gydytojai 32,25 33,25 33,25 33,20 4224,58 4051,82 3483,92 3782,47
Slaugytojos 79,75 79,00 77,25 78,40 1821,60 1939,24 1563,01 1719,78
Kiti specialistai 7,50 7,50 7,50 7,50 2722,42 2528,74 2526,11 2539,01
Kitas personalas 15,50 18,50 19,00 16,50 1220,01 1051,67 1044,27 1098,87

Paskutinį kartą redaguota: 2023-07-10 14:01