Naujiena

PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO ĮKŪRIMAS IR PASLAUGŲ PLĖTRA RADVILIŠKIO RAJONE

2024 02 06

Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Psichiatrijos dienos stacionaro įkūrimas ir paslaugų plėtra Radviliškio rajone“ Nr. 09-019-P-0027 sutartį.
Projektu sprendžiama problema – Lietuvoje dominuoja aktyviojo gydymo stacionaro paslaugos, kurios sudaro 50 proc. visų specializuotų paslaugų. Dalis pacientų, kuriems reikalinga intensyvesnė priežiūra ir turėtų būti teikiamos dienos stacionaro paslaugos, yra hospitalizuojami, per mažai vykdoma specializuotų dienos stacionarų plėtra. Siekiant plėtoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, Radviliškyje bus steigiamas psichiatrijos dienos stacionaras.
Projekto tikslas – užtikrinti ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą ir plėtrą Radviliškio rajone.
Projekto veikla –  ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų ir psichosocialinės reabilitacijos plėtrai reikalingos infrastruktūros įrengimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas.
Projekto poveiklė – psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio rajono savivaldybėje.
Poveiklės metu planuojama įgyvendinti:
1)  pastatytas psichiatrijos dienos stacionaras;
2)  įsigyta įranga psichiatrijos dienos stacionarui.

Projektu numatomi pasiekti stebėsenos rodikliai:

Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus – 133 asmenys per metus.
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus – 120 naudotojai per metus.
Bendra projekto vertė – 767 968,43 Eur, iš jų ES fondų lėšos – 516 800,00 Eur.
Projekto veiklų pradžios data – 2024-02
Projekto veiklų pabaigos data – 2026-07

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-12 11:17