Nemokamos ir mokamos paslaugos

VšĮ Radviliškio r. PSPC teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos galiojančioje įstaigos licencijoje. Pirminio lygio nemokamos paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie yra prisirašiusių prie įstaigos gyventojų sąraše ir teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

Įstaiga teikia nemokamas ir mokamas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigoje teikiamos šios nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos:

 1. Pirminės ambulatorinės šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio-ginekologo, chirurgo paslaugos;
 2. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos: gydytojo psichiatro, vaikų ir paauglių psichiatro, medicinos psichologo, socialinio darbuotojo, psichikos sveikatos slaugytojo;
 3. Bendruomenės, bendrosios praktikos, vaikų slaugos paslaugos;
 4. Akušerės paslaugos;
 5. Socialinio darbuotojo paslaugos;
 6. Odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugos: gydytojo odontologo, gydytojo odontologo padėjėjo paslaugos;
 7. Teikiama būtinoji medicinos pagalba (pagal reikalą visiems Lietuvos Respublikos gyventojams);
 8. Profilaktiniai gyventojų sveikatos patikrinimai pagal vykdomas programas, kurios apmokamos iš PSDF lėšų (profilaktinės gimdos kaklelio, mamogramų, prostatos, širdies - kraujagyslių, vaikų dantų silantavimo ir storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa);
 9. Vaikų (pagal skiepų kalendorių) ir suaugusiųjų (pagal ligų sąrašą) skiepijimas;
 10. Pacientų slaugymas namuose;
 11. Pacientų darbingumo medicininė ekspertizė bei laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;
 12. Siuntimų į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas;
 13. Išrašų iš medicininės dokumentacijos ir kitų medicininių pažymų pildymas.
 14. Elektrokardiogramų užrašymas;
 15. Laboratorinių tyrimų atlikimas: bendras kraujo tyrimas, šlapimo tyrimas, koprologinis tyrimas, gliukozės tolerancijos testo atlikimas, kalio, natrio, kreatinino, urea, geležies, CRB, ENG, bendro cholesterolio kiekio kraujyje nustatymas, ASAT, ALAT, GGT, ŠF, TBI, TTH, FT4, albuminas šlapime, PSA ir kiti tyrimai, kurie apmokami PSDF lėšomis pagal ligas ir amžiaus grupes ir įeina į šeimos gydytojo normą.
 16. SAM 2000-05-31 d. įsakymu Nr. 301 reglamentuoti profilaktiniai sveikatos tikrinimai: SAM 2000-05-31 d. įsakymas Nr. 301.
 17. Nemokamų medicininių paslaugų apimtis nustato Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos galiojančios medicininės normos.

Įstaigoje teikiamos šios mokamos paslaugos, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir/ar įstaigos direktoriaus įsakymai:

 • LR SAM 1999-07-30 d. įsakymas Nr. 357 ,,Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.
 • LR Sveikatos draudimo įstatymas 1996-05-21 d. Nr. I-1343.
 • LR Sveikatos sistemos įstatymas 1994-07-19 d. Nr. I-552.
 • LR SAM 2000-05-31 d. įsakymas Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.
 1. Moka asmenys, neapdrausti ir neapsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu.
 2. Pacientai (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose,  profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose , kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, plombines ir kitas odontologines medžiagas bei vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių sunaudotą kiekį, galiojančias kainas, su kuriomis pacientas turi galimybę susipažinti. SAM 2014-07-11 d. įsakymo Nr. V-794 3 priedas ,,Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“.
 3. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai ir sveikatos pažymų išdavimas asmenims, vykstantiems į užsienį, norintiems įsigyti civilinį ginklą, vairuotojams mėgėjams ir profesionalams, aviatoriams mėgėjams, garvežio mašinistams ir darbuotojams, kurių darbas susijęs su geležinkeliu, jūrininkų ir vidaus vandenų transporto laivavedžiams, norintys pradėti dirbti ar dirbantys kenksmingus, sveikatai pavojingus darbus, darbų ir veiklos sričių, kuriose įsidarbinant ir dirbant privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamų ligų ir t.t. Už šiuos profilaktinius sveikatos tikrinimus moka pats asmuo ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, darbdavys. Pridedamas SAM 2000-05-31 d. įsakymas Nr. 301 ,,Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir apmokėjimo tvarka“.
 4. Paslaugos, SAM įsakymuose nurodytos kaip mokamos.
 5. Papildomos paslaugos, kurių pageidauja pacientas.
 6. Skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių.
 7. Laboratoriniai tyrimai, kurie neįeina į šeimos gydytojo normą ir šeimos gydytojas skiria pacientui pageidaujant.  

Būtinoji medicinos pagalba teikiama vadovaujantis LR SAM 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 ,,Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas“. Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai kiekvienam besikreipiančiam į įstaigą, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų.

Valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainos

Nuotolinės sveikatos priežiūros paslauga
Teikiama nuotolinės sveikatos priežiūros paslauga pacientams, pasirašiusiems sutikimą pas savo gydytoją. Prašome skambinti telefonu 8 422 57201. Daugiau informacijos čia.


Susisiekite
Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-07-28 08:53