Naujiena

Sergu.lt nebėra!

2021 01 05

Nuo 2021 metų visos įstaigos privalo naudotis išankstine pacientų registracijos sistema IPR IS, o sistema sergu.lt toliau nebus naudojama.

Norėdami užsiregistruoti pas gydytoją, naršyklėje surinkite www.esveikata.lt., paspauskite "registruotis per IPR".
Į langelį "įstaiga" pradėkite rašyti radviliš... ir pasirinkite mūsų įstaigą.
Po to į langelį "gydytojas" pradėkite rašyti gydytojo pavardę ir pasirinkite.
Kalendoriuje galite pasirinkit Jums tinkamą dieną.

Norėdami rezervuoti taloną- turite prisijungti per el.banką, su mobiliuoju ar elektroniniu parašu.

Mokomasis filmukas kaip rezervuoti taloną

Filmukas

Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-05 16:42